...Animal portraits painted with a bit more than just paint...

Contact me!

 

 

PRISER OG LEVERING

SIZE

MEDIUM

PRICE (Freight not included)

30 x 40 cm

Akrylic

5400,- *

40 x 50 cm

Akrylic

6500,- *

50 x 60 cm

Akrylic

7600,- *

60 x 60 cm

Akrylic

8500,-*

15 x 15 cm

Water colour / mixed media

From kr.900,-

 

- Priser er gjeldende fra 1.mai 2016.

 

- Priser gjelder «standard» portrett, dvs, hundens hode og overkropp. Prisene inkluderer

kostnader for materialer og billedoppheng, men ikke frakt.

 

- *Avtalt pristillegg for følgende tjenester:

  • Frakt innland/utland
  • Mer enn en hund på samme lerret
  • Hunder med økt vanskelighetsgrad, f.eks puddel med krøllete pels
  • Fotografering av hund (gjelder Bergensområdet)
  • Andre lerretstørrelser

 

- Leveringstid vil variere ettersom hvor i køen bestillingen befinner seg. Lang ventetid kan forekomme i perioder. Jeg kan dessverre ikke garantere å alltid kunne levere til ønsket tidspunkt.

 

- Levering etter skriftlig avtale. Ved frakt vil postoppkrav benyttes.

 

- Alle typer dyr er velkommen som modell!

 

- Jeg trenger et skarpt, og helst høyoppløselig foto å male etter. Filstørrelse 2MB eller mer. Dette sendes til meg på epost (se adr til venstre under menyen).

 

NB!

Ønsker du å gi et portrett i gave (jul eller fødselsdag) anbefales det å bestille

i god tid, gjerne 6 måneder i forkant. Vær oppmerksom på at det kan ta enda lengre

tid hvis jeg har mange bestillinger!

 

HAR DU SPØRSMÅL? Send meg en epost eller ring! (Kontakt info under menyen til venstre!)

 

PRICES AND DELIVERY

For English, please scroll down the page!

- Prices are valid from 1.mai 2016. See details top of page. Prices are in NOK (Norwegian Kroner). You can convert them using www.x-rates.com.

 

- Prices cover a "standard" portrait, e.g. dog's head and shoulders. Prices include material costs and wire, but do not include postage/freight costs.

 

- *Prices may be negotiated due to:

  • Freight costs (world wide)
  • More than one dog (animal) on the same painting
  • Dogs with difficult levels of detail, e.g. poodles with curly fur etc.
  • Photography (within Bergen area)
  • Other sized canvases

 

- Delivery times will vary, depending on where in the queue the order is. Longer waiting times may occur. Unfortunately I cannot guarantee always being able to deliver upon a specific date.

 

- Delivery method and payment options to be discussed and agreed upon in writing.

 

- All types of animals are welcome as models!

 

-I need a sharp, preferably high resolution photograph to paint from. File size 2MB or more. This should be emailed to me (see address below menu to the left).

 

NB!

If you wish to place an order aimed as a present (Christmas or birthday), I recommend doing this 6 months or more ahead of time. Please note that it may take even longer if I have many standing orders!

 

ANY QUESTIONS? Send me an email or use the contact area on the left hand side!

 

 
 
 

Copyright Zoo Paletten 2012 - 2016 © All Rights Reserved